home . kontakt . GALERIE . chcete album? . o mně . blog . facebook . časté dotazy - FAQ


OBCHODNÍ PODMÍNKY GALERIE GABRIELAMILATOVA.COM


MAJITEL & PROVOZOVATEL OBCHODU:

Ing. Gabriela Milatová
Nádražní 205/15
Český Těšín
737 01


mobil:+420 603 891 428
hovory mohu přijímat pouze po pracovní době od 17:00 do 20:00 hod a po předchozí mailové domluvě.
Veškeré informace a požadavky k zakázkám požaduji v písemné formě v mailu nebo ve zprávě k dané objednávce
= co je psáno, to je dáno.
Děkuji za pochopení.

IČO: 73358461
DIČ: CZ7557245124

Pro práci s drahými kovy jsem řádně registrovaná na Puncovním úřadu pod reg. 10762.
Vyobrazení platných puncovních značek najdete zde: http://www.puncovniurad.cz/cz/znacky.aspx


1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetové galerii www.gabrielamilatova.com
(IČO: 73358461, Ing. Gabriela Milatová, Nádražní 205/15, 73701 Český Těšín).
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (prodejce Gabriela Milatová) a kupujícího.
1.2 Údaje zákazníka budou zpracovány výhradně za účelem vyřízení objednávky a dodání zboží
a nejsou nikde shromažďovány.


2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1: Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem
a že s nimi souhlasí.
2.2: Zákazník má právo stornovat objednávku do 24 hodin od podání objednávky.
2.3: Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou
na adresu, kterou zadal při nákupu.
2.4: Poznámka zákazníka v objednávce neslouží pro požadavky zákazníka na jakoukoliv automatickou změnu charakteru objednávaného zboží. Prodávající má v takovém případě právo objednávku odmítnout.
Změny jsou možné pouze po předchozí individuální domluvě elektronickou poštou.
2.5: Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout,
například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka
nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.
2.6: Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
2.7: Platba bankovním převodem má být uhrazena do 7 pracovních dnů od odeslání objednávky, pokud není předem dohodnuto jinak prostřednictvím elektronické pošty, např, při placení zálohy na zboží vyráběného na zakázku zákazníka.
O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky.
Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.
2.8: Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 7.
2.9: V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou
na adresu uvedenou při nákupu.
2.10: Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 7.
2.11: Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
2.12: Při převzetí zboží zákazník obdrží účetní doklad, který souží zároveň jako dodací a záruční list.


3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

3.1: Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, je potřeba nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (lhůta se počítá od data odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.
3.2: Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
3.3: Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 7.


4. Práva a povinnosti prodávajícího

4.1: Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího
v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Účetní doklad sloužící zároveň jako dodací a záruční list bude zaslán se zbožím.
4.2: Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4.3: Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.


5. Práva a povinnosti kupujícího

5.1: Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
5.2: Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 7.
5.3: V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.


6. Dodací podmínky

6.1: Dodací podmínky pro Českou republiku.
6.1.1: Objednávky jsou kupujícím doručovány Českou poštou jako doporučená zásilka (do hodnoty výrobku 880,- Kč včetně), v případě větší objednávky (pokud je hodnota výrobku nad 880,- Kč, případně, pokud se jedná o objemnější zboží) jako cenné psaní nebo balík do ruky.
6.1.2: Poštovné se řídí aktuálním ceníkem České pošty.
6.1.3: Zboží je možné po předchozí dohodě emailem vyzvednout osobně v Českém Těšíně. V takovém případě zákazník při objednávání připíše do objednávky, že má zájem o osobní převzetí zboží.
6.1.4: Dodání zboží po České republice trvá obvykle 1-3 pracovní dny.


7. Zboží na zakázku

7.1: Zadání zboží na zakázku
7.1.1: Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.

7.1.2: Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat mailem. Ideální postup je, zaslat nejprve dotaz na výrobu zakázkového zboží, včetně všech požadavků na úpravu mailem.
7.1.3: Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.

7.2: Průběh objednání zboží na zakázku.
7.2.1: Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.
7.2.2: Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou.
7.2.3: Po zákazníkovi může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. V mailu bude uvedena plná cena a bude rozepsán postup plateb (záloh). Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a uživatelem kupní smlouva.
7.2.4: Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.
7.2.5: V případě zrušení takovéto objednávky bude zákazníkovi vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena zbylá část zálohy.

7.3: Vyhotovení zboží na zakázku.
7.3.1: Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně po zjištění dané situace.
7.3.2: Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy
s uživatelem o více než 5%.
7.3.3: Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.

7.4: Platební a dodací podmínky pro zboží na zakázku.
7.4.1: U zboží na zakázku lze využít pouze bankovní převod (i v případě osobního předání).
7.4.2: Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody
s nakupujícím. Zboží je zasláno prostřednictvím České pošty.

7.5: Vrácení a reklamace zboží na zakázku.
7.5.1: Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá uživatel nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy,
je možné uplatnit reklamaci.
7.5.2: Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 8.8. Reklamační řád

8.1: Záruční doba
8.1.1: Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
8.1.2: Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

8.1.3: Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
8.1.4: V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
8.1.5: Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
8.1.6: Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě či kompletaci zboží provedené prodávajícím. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží.

8.2: Způsob reklamace
8.2.1: Před samotnou reklamací zákazník nejprve kontaktuje prodávajícího elektronicky mailem, zašle mu popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.
8.2.2: Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění spolu s kopií dokladu o koupi (dle předchozí dohody s nakupujícím, viz bod 8.2.1).
8.2.3: Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
8.2.4: V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.
8.2.5: V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.

8.3: Provedení reklamace
8.3.1: Prodejce, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu, buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.
8.3.2: O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka emailem, nebo jiným předem dohodnutým elektronickým způsobem.
8.3.3: V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.9. Vrácení zboží

9.1: Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od obdržení.
9.2: Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.
9.3: Ve vrácené zásilce má být také kopie dokladu o koupi. Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
9.4: Případné vrácení peněz kupujícímu bude provedeno do 10 pracovních dnů na bankovní účet, který nakupující uvede v mailu.


10. Závěrečná ustanovení

10.1: Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
10.2: Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

obchodní podmínky . . . kontakt . . . časté dotazy - FAQ

gabrielamilatova@gmail.com   gabrielamilatova.blogspot.com   www.facebook.com/gabrielamilatova   www.pinterest.com/gabimilatova   www.youtube.com/gabrielamilatova   www.instagram.com/gabrielamilatova

2008 - 2020 © gabrielamilatova.com